LIVING MEDIA-GANG SERVING FULL HD

NÄR ROBOTARNA TAR ÖVER
MÅSTE DET FINNAS BEVIS
PÅ ATT VI FÖRSÖKTE LEVA

WHEN THE ROBOTS TAKE OVER
THERE HAS TO BE PROOF
THAT WE TRIED TO LIVE

LIVING MEDIA GANG SERVING FULL HD provides mixing, producing, sound/art design, post prod, programming, composing, directing, scenography, lighting, model building, choreography, stunt work, cam work, work work and food work.

LMGFHD partners, customers and such include
the ART world, MUSIC BIZ, tech bruh, film people, museums et cetera et cetera.

LMGFHD fixar det mesta inom konst, ljud, scenbygge och teknik, musik & freak.

LMGFHD har jobbat med folk inom KONSTEN, musikbranschen, film, museer och såvidare både tekniskt & konstnärligt. Vi har mellan 10 och 20 års erfarenhet vardera.

JUST TELL US WHAT YOU NEED TO DO, AT

Our gang/team members

Scroll Up