Artists

A Hand in the Darkness

English

Clubby bass meets experimental folk in rap-ish songs about shame, sidewalks, stilettos, substances and surviving.


MAKEMAKE

Swedish only

“Jag är inte här för att lära dig något. Jag är här för att dom som redan vet för mycket äntligen ska höra någon skrika. MAKEMAKE skapades för att det var tyst. Vi har ingen queer kultur. Det känns som att vi inte ska behöva några queera artister eftersom alla ändå är så moderna och tillåtande. Dom säger att ingen bryr sig och därför ska vi inte bry oss.Men jag bryr mig. Jag tycker det är fattigt. Jag tycker det är långtråkigt. MAKEMAKE skapades för att också monster förtjänar konst. Mitt mission statement är det samma idag som när jag började: NÄR ROBOTARNA TAR ÖVER MÅSTE DET FINNAS BEVIS FÖR ATT VI FÖRSÖKTE LEVA!”


Style By Magic

Instrumental

Techno-ish. Filtered, dragging hihats and distorted mallets.


Le Bombe

Swedish only

Skånsk avant-garde pop.

Scroll Up